Rede Manchete

Jiraya

  • Jiraya
  • Jiraya e Lion Man estreiando na Manchete ao lado de Jaspion, Changeman e Flashman