Rede Manchete

Shurato

  • Shurato
  • Além de Shurato,outro grande sucesso foi Yu Yu Hakushô
  • Shurato
  • Chamada de Shurato