Rede Manchete

Yu Yu Hakusho

  • Yu Yu Hakusho
  • 'Yu Yu Hakusho' outro desenho de destaque exibido pela Manchete na década de 90
  • 'Yu Yu Hakusho' (Fantasma que brinca) o anime fez muito sucesso na tela da Manchete