Rede Manchete

Jiraya

Ninja Jiraya cantando no Anime Friends 2016

O ator Takumi Tsutsui interprete do Ninja Jiraiya no Anime Friends 2016 - dia 17/07 - Cantando seu tema de abertura Sekai Ninja Sen Jiraya.