Rede Manchete

Jiraya

Jiraya o Destemido - NARUTO

Um video emocionante, onde Jiraya Sama luta no seu limite contra Pain. Imperdivel!!!